Tổng quan

Quan trọng – Xin hãy đọc kỹ các điều khoản. Với việc truy cập trang web này, và/hoặc sử dụng trực tuyến là bạn đồng ý với các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ một trong các điều khoản này, thì bạn hãy lập tức ngừng kết nối với trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Thông báo Bản quyền & Thương hiệu

Ngoại trừ những điều được trình bày dưới đây, bản quyền và mọi sở hữu trí tuệ của nội dung trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn mọi thiết kế, từ ngữ, ghi âm, hình ảnh và đường link) đều là tài sản của Parkway Holdings Ltd (“Parkway”) và/hoặc công ty con của nó (“Parkway Group Healthcare”). Do vậy, chúng không được phép sao chép, chuyển giao, phát hành, trình bày, phát sóng, lưu trữ, phỏng theo, phân phối, trưng bày, đăng ký, thay đổi, tạo liên kết hoặc các sử dụng theo cách khác một phần hoặc toàn bộ mà không có văn bản đồng ý trước của Parkway. Với văn bản đồng ý của Parkway, bạn cũng không được chèn đường link vào trang web hoặc lên trang web khác, hoặc “phỏng theo” hoặc dựng khung trang web này hay bất kỳ một phần trang web, bất kỳ thông tin hay tài liệu nào chứa trong trang web này lên máy chủ, trang web khác.

Mọi thương hiệu, thương hiệu dịch vụ và logo sử dụng trong trang web này là tài sản của Parkway Group Healthcare. Không được cấp giấy phép hay quyền và việc truy cập của bạn vào trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến trên đây sẽ không được hiểu hay ám chỉ là cấp phép hay cấp quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu, thương hiệu dịch vụ hoặc logo xuất hiện trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Parkway. Ngoại trừ sự đồng ý bằng văn bản của người sở hữu, những thương hiệu, thương hiệu dịch vụ, hoặc logo được phép sử dụng như đường đẫn hoặc đánh dấu đường dẫn tới bất kỳ trang web nào hoặc trang web nào của Parkway Group Healthcare.

Miễn trách nhiệm

Các thông tin và tài liệu chứa trong hoặc truy nhập thông qua trang web này được thiết kế chỉ để cung cấp thông tin và mục đích giáo dục. Nó không nên được hiểu là những lời tư vấn y tế hay được sử dụng với mục đích chẩn đoán và điều trị. Nếu bạn cảm thấy có vấn đề về sức khỏe, hãy tư vấn với bác sỹ chuyên khoa.

Parkway Group Healthcare không đảm bảo hoặc đại điện dù chính thức hay ám chỉ cho sự chính xác, cập nhật hoặc trọn vẹn của bất kỳ thông tin nào chứa trong hoặc liên quan tới trang web này. Parkway Group Healthcare không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc sơ sót trong nội dung của trang web này. Parkway Group Healthcare không chịu trách nhiệm rủi ro cho việc bạn sử dụng trang web này. Tham khảo các điều trị cụ thể, sản phẩm hoặc dịch vụ không cấu thành hoặc không ám chỉ gợi ý bởi Parkway Group Healthcare.

Trong mọi tình huống, Parkway Group Healthcare sẽ không chịu trách nhiệm các hình thức lỗi hoạt động, hệ thống, lỗi kết nối, lỗi, sơ sót, ngắt quãng, lỗi an ninh, virus máy tính, mã sai, sai lạc, trì hõa hoạt động hoặc truyền, lỗi truyền hoặc không truy cập liên quan đến truy cập của bạn tới trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trwucj tuyến thậm chí khi Parkway Group Healthcare đã được tư vấn về khả năng này.

Bằng cách truy nhập trang web này, bạn được coi là chịu trách nhiệm toàn bộ không giới hạn cho việc sử dụng các thông tin trong này. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng Parkway Group Healthcare hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến việc sáng tạo, sản xuất, hoặc cung cấp trang này và trang kết nối với nó phải chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định, hành động hoặc không hành động trong mọi tình huống.

Các điều khoản và miễn trách được phép thay đổi và cập nhật bất kỳ lúc nào. Bằng việc chọn viếng thăm trang web này, bạn bắt buộc phải theo các điều khoản đã ghi trong tài liệu này và các điều khoản sửa chữa đã được đăng.

Siêu liên kết

Để thuận tiện cho bạn, Parkway Group Healthcare có thể bao gồm các siêu liên kết vào trang web này trên internet được sở hữu hoặc kiểm soát bởi các bên thứ 3. Các đường liên kết trang web đó không nằm dưới sự kiểm soát của Parkway Group Healthcare và không chấp nhận chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc hậu quả của việc truy cập tới bất kỳ đường liên kết web nào hoặc bất kỳ đường link nào chứa trong trang web này. Hơn nữa, các siêu liên kết trong trang web nên được coi là sự xác nhận của Parkway Group Healthcare đối với các siêu liên kết này. Bạn đồng ý rằng chịu trách nhiệm mọi rủi ro với việc truy cập của mình vào hoặc/và sử dụng các đường liên kết trang web và bạn thuộc đối tượng của điều khoản truy cập hoặc/và sử dụng nội dung trong đây.

Miễn phạt

Theo đây, bạn đồng ý miễn phạt Parkway Group Healthcare khỏi mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí (gồm cả lệ phí pháp lý) phải chịu hoặc phát sinh do Parkway Group Healthcare liên quan đến hoặc phát sinh từ

(1) việc truy cập của bạn vào trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến, hoặc

(2) bất kỳ bên nào truy cập vào trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến sử dụng mã người dùng và/hoặc mật khẩu truy cập

(3) bạn vi phạm các điều khoản truy cập, hoặc

(4) vi phạm điều khoản truy cập của bất kỳ bên nào trong khi bên đó truy cập vào trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến sử dụng mã người dùng và/hoặc mật khẩu truy cập.

Luật pháp & Tài phán

Bằng cách truy cập trang web và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý rằng việc truy cập và/hoặc sử dụng cũng như điều khoản truy cập sẽ được quản lý bởi và dưới luật pháp Singapore, và bạn đồng ý chấp nhận quyền tài phán của tòa án Singapore.

Chính sách Bảo

Thông tin riêng tư của bạn rất quan trọng với Parkway Group Healthcare. Chúng tôi cam kết duy trì sự bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này. Chính sách này được áp dụng đối với mọi cá nhân thăm viếng trang web này hoặc sử dụng dịch vụ online.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn với mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn. Chỉ các nhân viên được quyền cho phép mới có thể truy cập các thông tin cá nhân của bạn.

Khi bạn thăm trang parkwayhospitals.com, thì trang web tự động theo dõi và thấy các thông tin sau:

(1) địa chỉ IP;

(2) domain máy chủ;

(3) loại máy tính truy cập trang parkwayhospitals.com;

(4) loại trang web tìm kiếm được sử dụng để truy cập parkwayhospitals.com;

(5) nguồn tham khảo có thể đã được gửi cho bạn qua parkwayhospitals.com; và

(6) các thông tin khác liên quan với sự tương tác của trình duyệt của bạn và trang parkwayhospitals.com.

Cũng như mọi trang web khác, chúng tôi có thể sử dụng cookies để “ghi nhớ” thông tin về các ưu tiên của bạn. Bạn có thể cài đặt trình duyệt web để chấp nhận hoặc từ chối cookies.

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi chính sách này và sẽ đưa sửa đổi đó lên trang web.

QUAN TRỌNG: bằng cách truy cập trang web này và bất kỳ trang nào của nó, bạn đồng ý với các điều khoản trên.