Về chúng tôi

Các Bệnh viện của Parkway, được sở hữu bởi Parkway Pantai Limited, là một trong những nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân hàng đầu tại Châu Á. Danh tiếng đã được tạo dựng từ kết quả điều trị chất lượng và dịch vụ chăm sóc toàn diện, dễ dàng tiếp cận với mạng lưới rộng lớn nhiều bệnh viện, cơ sở vật chất chuyên sâu và tích hợp trong suốt 40 năm kinh nghiệm phát triển bệnh viện.

Các bệnh viện của Parkway tại Singapore gồm 4 bệnh viện là – Bệnh viện Gleneagles, Bệnh viện Mount Elizabeth Orchard, Bệnh viện Mount Elizabeth Novena và Bệnh viện Parkway East, nơi chăm sóc chuyên sâu đa phương thức được thực hiện hiệu quả tại mỗi đơn vị. Cơ sở vật chất và dịch vụ y tế có hơn 1.000 giường bệnh và hơn 1.200 bác sỹ chuyên khoa đăng ký hành nghề. Để tiếp cận với các bệnh nhân quốc tế, Parkway Hospitals Singapore đặt hơn 35 trung tâm hỗ trợ bệnh nhân trên toàn thế giới.

Parkway Hospitals Singapore mong muốn là nhà cung cấp dịch vụ y tế tích hợp giá trị hàng đầu thế giới. Ngoài việc nâng cao mục tiêu chất lượng hoàn hảo, các trang thiết bị và chương trình lâm sàng toàn diện, Parkway Hospitals Singapore cố gắng đáp ứng mong đợi của bệnh nhân thông qua chất lượng dịch vụ y tế.

Mount Elizabeth Orchard

3 Mount Elizabeth
Singapore 228510

Mount Elizabeth Novena

38 Irrawaddy Road
Singapore 329563

Bệnh viện Gleneagles

6A Napier Road
Singapore 258500

Bệnh viện Parkway East

321 Joo Chiat Place
Singapore 427990